შპს ავერსი - რაციონალი

ავერსი-რაციონალი აწარმოებს 144დასახელება მედიკამენტის 245 პოზიციას

გულსისხლძარღვთა სისტემაზე მოქმედი საშუალებები