ავერსი - რაციონალი

ნერმო 100მგ/1მლ #5ა

ნერმო 100მგ/1მლ #5ა


საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება: ქონდროიტინის სულფატი;
ძირითადი ფიზიკურ-ქიმიური თვისებები: გამჭვირვალე, უფერო ან სუსტი მ